Bafa Gölü

Bafa Gölü, Ege Bölgesi’nin en büyük gölü konumundadır. Sığ bir tatlı su gölü özelliği taşımaktadır. Eskiden Ege Denizi’nin bir parçası olan bu göl, aşındırılan alüvyonlar ile oldukça içeri kısımda kalan bir göl olmuştur.

Leave a Reply