Çandır Kalesi

Kele blok olarak yükselen bir masa dağ üzerine kurulmuştur. 1125 metre rakımında olan kale dağın sıra dışı şekli sayesinde çevreden yüksektedir ve ayrıca burç inşa etmeye gerek görülmemiştir. Kaleye kayaya oyulmuş 172 basamaklı dar bir merdiven ile çıkılmaktadır. Merdivene paralel olarak uzanan eğimli platform muhtemelen eşya nakli amacıyla kullanılmaktaydı. Ayrıca güneybatı tarafta doğal bir su kaynağına inen merdiven kalıntıları vardır. Geniş bir alana yayılan kale içinde çok sayıda bina öreni vardır. Bunlardan en önemlisi 1251 yıla tarihlenen kilise örenidir.

Leave a Reply