Gözne Kalesi

1085 metre yükseklikte sarp kayalıklar üzerinde yer alan iki yapıdan oluşmaktadır. Doğudaki yapı üçü güneyde, biri doğuda olmak üzere dört burçlu ve dikdörtgen formludur. Giriş batıdaki tek kapıdandır. Kapı eşiği toprak seviyesinden 1 metre kadar yüksektedir. Yapı sivri kemerli tonozla örtülü olup, içi üç kemerle dört kısma ayrılmıştır. İkisi kuzey, üçü güney duvarlarda olmak üzere 5 ışık ve havalandırma deliği vardır.

Leave a Reply