Hebilli Kalesi

Hebilli Kelsi Mersin ilinde yer alan bir kale kalıntısıdır. Kale kalıntısı Mersin kentinin 18 kilometre kadar kuzey doğusunda ve 36°55′27″K 34°40′07″D koordinatlarında olup aynı adı taşıyan köyün içindedir. Mersin ve çevresi 7. yüzyılda Emeviler döneminde Arap ordularınca ele geçirilmişti.

Leave a Reply