Köyceğiz Gölü

Köyceğiz Gölü, Muğla ilinin güneydoğu bölgesinde olan bir alüvyal yapılı set gölüdür. Göl, birçok kaynak tarafından beslenmekte ve kıyılarında sağlık turizmi, kaplıca anlamında oldukça fazla önem taşımaktadır.

Leave a Reply