Kozan Kalesi

Adana’ya bağlı bir ilçe olan Kozan’ın  eski adı Sis’tir. Çukurova’nın güneydoğusunda yüksek bir plato üzerinde kurulan yerleşimdeki kale ,ilk olarak Asurlular tarafından inşa edilmiştir. MÖ 1800’lü yıllarda Hititlerin egemenliğinde olan şehir, sonra sırayla Lidya, Asur, Pers, Seleukos, Roma, Bizans, Arap, Ermeni ve Türk hakimiyetine geçmiştir. Roma döneminde Flaviopolis adını alan şehir, tarih boyunca sürekli el değiştirmiştir.

Leave a Reply